mustech.nl

Ondernemen vanuit mijn visie

Kwaliteit afvalcontainer definieert milieubeheer

afvalcontainer

De afvalcontainer is een fundamenteel onderdeel voor de opslag van vast stedelijk afval. Samen met een goede scheiding vormt dit punt het beginpunt van de afvalbeheercyclus. Ontdek daarom hieronder hoe het juiste gebruik van containers het beheer veel efficiënter, goedkoper en minder riskant maakt!

afvalcontainer

Wat is een afvalcontainer?

Het is een container die wordt gebruikt om gemeentelijk vast afval tijdelijk op te slaan. Het kan van verschillende materialen worden gemaakt en verschillende afmetingen hebben, afhankelijk van de vraag waaraan moet worden voldaan.

Er zijn twee hoofdtypen afvalcontainers: containers voor intern afvalbeheer en containers voor collectieve opslag. De eerste, die door twee wielen worden ondersteund, hebben gewoonlijk een inhoud van 120 tot 360 liter.

De grotere, vierwielige containers hebben gewoonlijk een opslagcapaciteit van 700 tot 1000 liter. Om de cyclus van het afvalbeheer optimaal te benutten, is een grote container voor organisch afval en een andere voor droog afval nodig, die zo zijn opgesteld dat aan de plaatselijke vraag kan worden voldaan.

Wat is het belang van de container bij afvalbeheer?

Zonder de juiste container is het niet mogelijk het afval mechanisch in te zamelen of zelfs het afval correct te scheiden. Om te kunnen worden hergebruikt, moet het gerecycleerde materiaal schoon en droog zijn. Als het vermengd is met organisch afval, is het onbruikbaar voor hergebruik.

Een goede container organiseert dus niet alleen de omgeving en maakt de selectieve inzameling mogelijk, maar behoudt ook de integriteit van het recycleerbare materiaal.

Hoe kies je een goede container?

Om de beste container voor jouw geval te kiezen, moet eerst het afval productieprofiel worden geëvalueerd. Dit overzicht moet het volume van elk soort geproduceerd afval bevatten, onderverdeeld in organisch en droog afval. Beoordeel vervolgens de afmetingen van de containers die het meest geschikt zouden zijn voor jouw geval. Houd rekening met de inzamel mogelijkheden in jouw stad en streek.

Een goede container moet resistent, afwasbaar, gemakkelijk te hanteren en veilig zijn. Het moet ook voorkomen dat het afval in contact komt met het milieu. Daarom is de keuze van een goede container van strategisch belang voor de goede werking van het afvalbeheer in jouw gemeente.